Page 8 - LabMedya - 66
P. 8

8        DOĞA VE ÇEVRE                                      w w w .labm edy a. c om


                       HAVA KİRLİLİĞİNİN


                       ÇOCUKLARIN AKCİĞERİNE


                       ETKİSİ
                       Yayımlanan yeni bir çalışmaya göre,  California’da yaşayan çocukların  yaklaşık %10’luk bir artış gerçekleşti.
                       hava kirliliğinin kontrol altına alınması  akciğer fonksiyonlarında artış olduğu  Araştırmada 2007 ile 2011 yılları
                       stratejileri sonuçlarını hemen vermeye  açıklandı.    arasında California’da yaşayan
                       başladı. 1994 ile 2011 yılında hava  Araştırmacı, Profesör Jim Gauderman’a  çocukların akciğerler fonksiyonlarıyla,
                       kirliliği seviyesinin azalmasıyla,  göre çocukların akciğer kapasitelerinde  1990’ların ortalarında yaşayan
                                                    çocukların akciğer fonksiyonları
                                                    karşılaştırıldı. California’daki hava
                                                    kalitesinin artmasıyla, çocuklardaki
                                                    akciğer gelişimi ve solunum sağlığı
                                                    arasında ciddi bir bağlantı keşfedildi.

                                                    5 Mart 2015’de yayınlanan
                                                    araştırmanın verilerinde 11 ile 15
                                                    yaşları arasında incelenen 2,100
                                                    çocuk bulunuyor. En kirli şehirlerden
                                                    birisi olarak kabul edilen Los Angeles
                                                    yakınlarındaki 5 bölgede yaşayan
                                                    çocuklar araştırma için seçilmiş.
                                                    Kirliliğin nasıl bir etkisi olduğunu
                                                    anlamak için 3 grup halinde incelenen
                                                    çocuklardan ilk grup 1994 ve 1998
                                                    yılları arasında, ikinci grup 1997 ve
                                                    2001 yılları arasında, üçüncü grup
                                                    çocuklar ise 2007 ile 2011 yılları
                                                    arasında incelenmişler.

                                                    20 yıldan daha fazla süren araştırmaya
                                                    göre daha temiz bir havanın, sağlık
                                                    üzerindeki sonuçlarının alınması
                                                    da bir hayli hızlı. Verilere göre,
                                                    15 yaşında bir çocuğun anormal
                                                    akciğer fonksiyonlarına sahip olma
                                                    oranı 1998 de %7.9 iken 2001 de
                                                    bu rakam %6.3’e ve 2011’de de
                                                    %3.6 ya düşmüş. Ayrıca, daha temiz
                                                    hali hazırda astımı olan çocukların
                                                    daha rahat yaşamalarını da sağlıyor.
                                                    Bu düşüşün en büyük sebebi de
                                                    California’da uygulanan ve daha temiz
                                                    hava elde edilmesi amaçlanan çevre
                                                    politikaları olarak gösteriliyor.

                                                    Araştırmada 11-15 yaş arasında
                                                    çocukların kullanılmasının sebebi ise,
                                                    insanların akciğer kapasitesindeki
                                                    en hızlı gelişime bu yaşlar arasında
                                                    sahip olmaları. Ayrıca insanlar 20
                                                    yaşlarına geldiklerinde, maksimum
                                                    akciğer kapasitesine sahip oluyorlar.
                                                    Bu nedenle çocuk yaşlardaki akciğer
                                                    gelişiminin sağlık üzerindeki etkileri,
                                                    insanların bütün yaşantıları boyunca
                                                    devam ediyor. Çünkü yapılan diğer
                                                    araştırmalar gösteriyor ki, akciğer
                                                    kapasitesindeki azalmalar akciğer ve
                                                    kalp rahatsızlıklarının yanı sıra, erken
                                                    yaşta ölümlerle de bağlantılı.

                                                    Kaynaklar:
                                                    • LiveScience
                                                    • https://bilimfili.com - Yusuf Cem Durakcan
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13