Page 4 - LabMedya - 66
P. 4

4        BESLENME                                         w w w .labm edy a. c om


                            Prof. Dr. Kadir HALKMAN
                            Ankara Üniversitesi
                            Gıda Mühendisliği Bölümü


                   DAĞ KEÇİSİ


                   AVCILIĞI
       MERAKLA
       BEKLENEN         Merhaba,            görülse de yukarıda belirttiğim gibi  av izni verilen dağa çıkıp sadece ok, mızrak
     PERİYODİK TABLO                       günümüzden yaklaşık 10 bin yıl önce  ve sapan ile o avcı bozuntularını avlamak
     POSTERİ HEDİYELİ       Yaygın kabul edilen bilimsel bilgilere  yerleşik düzene geçilmesi ile avcılığın  isterdim. Amacım o avcı bozuntularını
                   göre dünyanın oluşumu 4,5 milyar yıl  önemi giderek azalmıştır. Kimilerine göre  öldürmek değil. Sadece hayatı boyunca
    LABORATUVAR          öncedir ve ilk canlı organizma 3,8 milyar  hayvanların evcilleştirilmesi tanımı, bana  bir daha dürbünlü tüfekle dağ keçisi
                   yıl ve ilk çok hücreli canlı 700 milyon yıl
                                                   avlayamayacak düzeyde yaralamak olurdu.
                                   göre tümüyle hayvanların köleleştirilmesidir.
     Çıktı...          milyon yıl önceki meteor yağmurunun,  sütünden ve yumurtasından yararlan,  Ve o avcı bozuntularının öldürdükleri her
      DEFTERiMiZ
                                   Dişi hayvanı kontrollü koşullarda besle,
                   öncesinde oluşmuştur. Günümüzden 700
                                                   dağ keçisi için ödeyecekleri parayı emekli
                                   yaşlanınca kes ve etini ye, erkek hayvanı
                   yaşam için elverişli olmayan dünyaya
                   yaşamı başlatacak unsurları taşıdığı; buna
                                                   maaşımdan ödemek isterim. Yeter ki eti
                                   sadece eti ve gücü için besle.
                   karşı olarak yaşamın doğrudan dünyada
                                                   yenmeyecek ve sadece boynuzları ilkel
                   başladığı gibi farklı görüşler vardır. Bu
                                   edilmektedir. Bana göre avcılık spor
                   yazımda sadece tümüyle bilimsel olarak  Günümüzde avcılık, spor olarak kabul  bir süs olarak kullanılacak hayvanlar
                                                   özgür kalsın. O dağ keçileri ve diğer yaban
                   kanıtlanmış bulgulara dayalı arkeolojik  değildir ama sadece bana göre. İzleyen  hayvanları için korumalı bir milli park
                   bilgilerle devam edeceğim. İleride yeni  köşe yazımda spor hakkında da gevezelik  yapalım. Olabildiğince ağaçlandıralım ve
                   arkeolojik bulgular, bütün tarihi bilgileri  edeceğim ve bana göre “boks spor”  çiçekler dikelim.
                   değiştirebilir ve değiştirmektedir. değildir konusunu işleyeceğim.
                                                   Çok gelişmiş ülkelerin çok gelişmiş
                   Homo yani Human, modern insanı ve yakın  Dağ keçisi avcılığı yine gündeme geldi.  vatandaşları. Sanırım ülkenizde dağ
                   atalarını içeren Hominid alt familyasına  Başka ülkelerden birileri, ellerinde dünyanın  keçisi ve benzeri yaban hayvanları yok.
                   verilen cins ismidir. Bu alt familya üyelerinin  en kaliteli dürbünlü tüfekleri ile gelip benim  Buyurun, ülkemize gelin, sizi ağırlayalım.
                   tarihi günümüzden yaklaşık 2,5 milyon yıl  ülkemin dağlarında özgürce gezen keçileri  Ülkemin ırmaklarında ya da derelerinde
                   öncesine kadar uzanır.     avlayacak ve buna spor denilecek öyle mi? veya nehirlerinde yıkanın ve bu avcılık
                                                   bahanesiyle ilkel öldürme hırslarından
                   İnsanlık tarihine bakıldığında insanların  Hadi canım sende!!!  arının. Ellerinizde dürbünlü tüfek yerine
                   günümüzden yaklaşık 1,9 milyon yıl               dünyanın en kaliteli fotoğraf makineleri
                   önce sadece toplayıcı ve daha sonra avcı  Bunun neresi spor? Sadece ilkel bir  olsun, fotoğraflarını çekin, sergileyin.
        SATIN ALMAK İÇİN    toplayıcı olduğu ve günümüzden sadece  öldürme hırsının tatmininden başka bir şey  Konu komşuya “Bu fotoğrafı ben çektim”
                   yaklaşık 10 bin yıl önce ise tarıma başladığı  değil.     diye hava atın. Ya da dağa kamp kurup
                   tahmin edilmektedir. Buna göre bu sürecin            resimlerini yapın. Yani bir işe yarayın.
                   %99,5’i avcılık ve toplayıcılık ile geçmiştir. Bu, avcılık değil sadece ve sadece “Benim  Dağda çaylar bendendir.
                                   dürbünlü tüfeğim çok başarılı ve ben de
                   İnsan dâhil hayvanlar âleminde farklı  onu çok iyi kullanıyorum” tatmini dışında  Şunu da belirtmek isterim: Özellikle balık
                   beslenme tarzları vardır. Örneğin aslan et  bir şey değildir. O dağ keçisinin kaçma  avcılarına ve köylerindeki tarla ve bahçeyi
                   yer ama koyun otla beslenirken insan ise  şansı hiç yok. Sonra o dağ keçisinin etini  yaban domuzlarından koruyan avcılara
                   hem bitkisel hem de hayvansal gıdalar  beslenme ihtiyacı olduğu için yemeyecek,  selam olsun.
                   tüketir. Vejetaryen ve vegan beslenme  sadece boynuzlarını kesip evinin duvarına
                   tarzını saygı ile karşılıyorum. asacak ve/ veya postunu halı diye  Sevgiyle,
       info@prosigma.net
                                   kullanacak. Sonra eve gelen misafirlerine
                   Buna göre insanın beslenme amacıyla  hava atacak.
        www.labmedya.com
           /labmedya    yaptığı avcılık 1,9 milyon yıl öncesine
                   gitmektedir. Oldukça uzun bir süre gibi  Bir kırk yaş daha genç olsa idim, Billahi o
   1   2   3   4   5   6   7   8   9