Page 9 - LabMedya - 66
P. 9

w w w .labm edy a. c om                                      KISA-KISA       9


                                    ROKETSAN:            7,5 MİLYAR YILLIK
                                    UZAYIN SINIRINI         DÜNYANIN EN
                                    AŞTIK              ESKİ MADDESİ
    GOOGLE İLK           ANTARKTİKA’DA
    FİZİKSEL            KALICI ÜS
    MAĞAZASINI AÇIYOR        ÇALIŞMASI

    İlk zamanlar arama motoru olarak hizmet  Türkiye’nin 2017 yılından bu yana  Dünyanın en büyük 100 savunma sanayii  Bilim insanları, 1969’da dünyaya düşen bir
    vermeye başlayan Google, sürekli gelişim  Antarktika’da yürüttüğü çalışmalar kalıcı üs  şirketi arasında bulunan Roketsan,  gök taşında buldukları yıldız tozunun 7,5
    ve değişim göstererek kullanıcılarına farklı  kurma aşamasına ulaştı. 2019’da kurulan  Türkiye’nin uzay yolculuğunun merkezinde  milyar yıl öncesine ait olduğunu tespit etti.
    hizmetler vermeye başlamıştı ve her geçen  üssün kalıcı hale gelmesi için çalışmalar  yer alıyor. Öyle ki Roketsan’da yürütülen  ABD ve İsviçre’den bir grup bilim insanı,
    gün yeni bir özellikle karşımıza çıkmaya  sürüyor. Şubat ayında kıtaya ulaşmışlardı.  çalışmalar sonucunda uzay sınırı aşıldı. Milli  Avustralya’ya 1969 yılında düşen Murchison
    devam ediyor. Bu sefer ise tamamen farklı bir  Şimdiyse sıra kalıcı üs için yapılacak  teknoloji kullanıldı. Uzayın sınırı kabul edilen  meteorunun bir bölümünde yer alan güneş
    konsept izleyip fiziksel bir mağaza açacağını  çalışmalarda. 100 kilometre irtifa aşıldı. Türkiye uzay ligine  öncesi parçacıkları inceledi ve elde ettikleri
    duyurdu. New York’ta açılması planlanan            bir adım daha yaklaştı.     sonuçları akademik bir makale olarak
    Google Store mağazası kullanıcılarına ürün  2017’den bu yana İstanbul’dan 14 bin       yayınladı.
    sunmak dışında müşterilerin sorunlarını  kilometre uzaklıkta, Antarktika’da sürdürülen  Türkiye’nin uzaya bağımsız olarak erişmesi,
    gidermek, hatalı veya bozuk ürünlerin  çalışmalar meyvelerini veriyor. Kıtanın  uzay liginde resmen yer alması için düğmeye  BBC’den Paul Rincon’ın haberine
    onarımı gibi genel sorunlara yardımcı olacak  Horseshoe Adası’nda 2019’da kurulan geçici  basıldı. Türkiye’yi uzay ligine taşıma  göre Makalenin başyazarı Chicago
    teknik hizmetler de sunacak. Bunun yanı sıra  üssün kalıcı hale gelmesi için faaliyetler ivme  göreviyse Roketsan’a verildi. Yerli sonda  Üniversitesi’nden Doç. Dr. Philipp Heck,
    atölye çalışmaları da yapılması planlanıyor. kazandı. Türkiye’nin ‘Gezegenin kara kutusu’  roketi ile her geçen gün uzayda daha uzun  inceledikleri parçacıkları “yıldızlardan gelen
                   olarak nitelendiren Antarktika’da bilimsel  mesafe kat eden Roketsan önemli bir barajı  katı numuneler ve gerçek yıldız tozu” olarak
    Pandemi dönemi için alınan önlemler  araştırmalarının sürdürülmesi noktasında  da aşmayı başardı. Roketsan Genel Müdürü  nitelendirdi. En eski toz parçacıkları, Güneş
    sebebiyle şimdilik mağazaya sınırlı sayıda  önem taşıyan kalıcı üssün kurulması  Murat İkinci uzayın sınırı olarak kabul edilen  Sistemi ortaya çıkmadan çok önce yıldızlarda
    müşteri kabul edilecek ve sosyal mesafe  için gerekli olan detaylı çevresel etki  100 kilometre irtifanın aşıldığını açıkladı.  oluştu. Yıldızlar öldüğünde, onu oluşturan
    kuralları uygulanacak. Mağazanın resmi  değerlendirme raporu hazırlanıyor. Kıtadaki  Sırada daha büyük bir hedef var. İkinci, 100  parçacıklar da patlamayla uzay boşluğuna
    açılış tarihi ile ilgili şu an net bir bilgi yok  kalıcı Türk üssünün 2023’te kurulması  kilogramlık bir uyduyu 400 kilometrede  yayıldı. “Güneş öncesi parçacık” olarak
    fakat yakın bir zamanda açılış hakkında  hedefleniyor. 4 seferle binlerce kilometre  yörüngeye oturtmayı hedeflediklerini söyledi.  nitelendirilen bu tozlar, yeni yıldız, gezegen,
    bilgilendirme yapılması bekleniyor. mesafede bilimsel araştırma yapabildiğini         uydu ve göktaşlarının oluşumunun bir
                   dünyaya kanıtlayan Türkiye bilimsel literatüre         parçası haline geldi.
                   de önemli katkı sundu.


    VÜCUDUN             DÜNYA GENELİNDE                         GAL ARISI KESTANE
    DAYANIKLILIK          YAPILAN COVİD-19        ÇEVRE KİRLİLİĞİNE        AĞAÇLARINI
    SINIRI             AŞISI              “LEZZETLİ” ÇÖZÜM        ÖLDÜRÜYOR


    İnsan vücudunun limitleri nedir? ABD’li  Dünya genelinde 2 milyar 580 milyon dozdan  İskoçya’daki Edinburgh Üniversitesi’nden  Ana vatanı Çin olan ve Türkiye’de 2014
    bilim insanları bu soruya yanıt aradı. Ortaya  fazla Kovid-19 aşısı yapılırken Türkiye, 40  bilim insanları, her geçen gün büyüyen  yılında Yalova ve Bursa bölgesinde ortaya
    çarpıcı sonuçlar çıktı. Örneğin çoğu insan  milyon 682 bin 615 doz ile 9. sırada yer  plastik sorununa sıra dışı bir çözüm geliştirdi.  çıkan gal arısı, kestanenin en zararlı
    için imkânsız gibi görünen 42 km koşu, yani  aldı. Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği  Araştırmacılar, plastik atıkları vanilya  böceğidir. Gal arısı bulaştığı alanlarda %80
    maraton, vücut dayanma sınırının çok altında  “Ourworldindata.org” sitesine 16 haziran  aromasına çevirdi. Vanilin, özütlenmiş  ürün kayıplarına neden olabilmektedir.
    çıktı. Ortalama bir insan için uzun vadedeki  verilerine göre, Çin 990 milyon 260 bin  vanilya çekirdeklerinin birincil bileşeni
    dayanıklılık sınırı, vücudun dinlenme  doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken bu  olarak biliniyor. Vanilya karakteristik tadını  Avrupa Bitki Koruma Organizasyonu
    anındaki metabolizma hızının 2,5 katı veya  ülkeyi 316 milyon 50 bin ile ABD, 272 milyon  ve kokusunu bu bileşene borçlu. Uzmanlara  tarafından 2003 yılında karantina listesine
    günde 4.000 kalori olarak belirlendi. 388 bin ile Hindistan, 85 milyon 390 bin ile  göre plastiğin vaniline dönüştürülmesi,  alınan gal arısı, kestane ağaçlarının
                                   atıkları ortadan kaldırmayı, ürün ve
                   Brezilya, 73 milyon 360 bin ile İngiltere, 65          tomurcuklarına yumurta bırakıyor ve çiçek
    Araştırmaya ABD’deki Duke Üniversitesi’nin  milyon 740 bin ile Almanya, 46 milyon 950  malzemeleri kullanımda tutmayı sağlayabilir  açmasını engelliyor. Zamanla ağaçları
                                   ve sentetik biyoloji için olumlu etkileri
    “Science Advances” adlı yayınında  bin ile Fransa, 45 milyon 20 bin ile İtalya, 40  olan döngüsel ekonomiyi destekleyebilir.  tamamen kurutmasıyla biliniyor.
    yer verildi. Önce 140 gün süren 5.000  milyon 682 bin ile Türkiye, 39 milyon 150 bin  Edinburgh araştırmacıları işte bu sorunu
    kilometrelik yarışa katılan atletler incelendi.  ile Meksika, 35 milyon 410 bin ile İspanya,  çözmek için PET’ten türetilen bir molekül  Küreselleşmenin artması, yanlış tarım
    Yarış öncesinde ve yarış sırasında atletlerin  34 milyon 550 bin ile Endonezya, 34 milyon  olan tereftalik asidi bir dizi kimyasal  uygulamaları, doğal yaşam alanlarının
    dinlenme metabolizma hızı kaydedildi. Buna  340 bin ile Rusya, 27 milyon 610 bin ile  reaksiyon yoluyla yüksek değerli bileşik  istila edilmesi gibi sebeplerden ötürü
    ek olarak etkinlik sırasında yakılan kalori  İspanya, 24 milyon 520 bin ile Kanada ve 21  vaniline dönüştürme amacıyla laboratuvarda  her geçen gün suya ve toprağa zarar
    belirlendi. Araştırma, enerji kullanımının  milyon 170 bin ile Polonya izledi. tasarlanmış E. coli’yi kullandı. Ekip ayrıca,  veren organizmalarla karşılaşıyoruz. Gal
    yüksek düzeyde başladığını ancak zamanla,           bozulmuş plastik atıklara E. coli ekleyerek  arıları yüzünden risk altına giren kestane
    dinlenme metabolizma hızının 2,5 katı  Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı  kullanılmış bir plastik şişeyi vaniline  ağaçlarının bakımının çok önemli.
    düzeyde sabitlendiğini ortaya koydu.  yapılan ülke Seyşeller olurken uygulanan doz  dönüştürerek tekniğin nasıl çalıştığını da
    Bulgular, antrenman düzeninin insan  sayısının ülke nüfusunu aştığı ülkede, her  gösterdi. Araştırmacılar üretilen vanilinin
    vücuduna uyup uymadığını tespit etmek için  100 kişiye düşen doz sayısı 136,74 oldu. insan tüketimine uygun olacağını ancak
    kullanılacak.                         daha ileri deneysel testlerin gerekli olduğunu
                                   söylüyor.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14