Page 6 - LabMedya - 66
P. 6

6        ARAŞTIRMA                                        w w w .labm edy a. c om

    Çeviri: Aslı Nur AKAYDIN
    ÇOCUKLUKTAKİ BESLENMENİN


    YAŞAM BOYU SÜREN ETKİLERİ
    Farelerle yapılan çalışmaya göre çocukken  vitaminleri sentezlemek gibi faydalı işlerde  belirgin bir azalma olduğunu gördüler.  mikrobiyom üzerinde erken dönemde
    çok fazla yağ ve şeker tüketmek,  görev alırlar.       Bu türdeki bakteriler karbonhidrat  yapılan egzersizden daha fazla ve uzun
    hayatınızın ileri döneminde daha sağlıklı           metabolizmasında görev alıyorlar. Yapılan  dönemli etkileri olabileceğini buldular.
    yemek yemeye başlamış olsanız bile  Sağlıklı bir vücutta patojen ve faydalı  analiz, bağırsak bakterilerinin farenin  Garland’ın ekibi bu deneyi tekrarlayıp
    mikrobiyomunuzu ömür boyunca  organizmalar arasında bir denge bulunur.  yaptığı egzersiz miktarına da duyarlı  çeşitli zaman aralıklarında örnekler alarak
    etkileyebiliyor.        Ancak bu denge antibiyotik kullanımı,  olduğunu ortaya koydu. Muribaculum  mikrobiyomdaki değişikliklerin ilk ne
                   hastalıklar ya da sağlıksız beslenme gibi  bakterisi standart diyetle beslenip dönen  zaman ortaya çıktığını ve bunların yaşamın
    UC Riverside araştırmacıları tarafından  sebeplerle bozulduğunda vücut hastalıklara  tekerleğe erişimi olan farelerde artış  daha sonraki dönemlerinde etkili olup
    yapılan çalışma, gençken sağlıksız  karşı daha savunmasız hale gelir. gösterirken egzersizden bağımsız olarak  olmadığını daha iyi anlamak istiyorlar.
    beslenmeden kaynaklı olarak yetişkin              yüksek yağlı diyetle beslenen farelerde  Ancak araştırmacılar etkilerin ne zaman
    farelerde bağırsak bakterilerinin sayı ve  Bu çalışmada, Garland’ın ekibi mikrobiyom  azalmıştı. ortaya çıktıklarından bağımsız olarak,
    çeşitliliğinde azalma gerçekleşebileceğine  üzerindeki etkileri incelemek üzere        diyetin değiştirilmesine rağmen etkilerinin
    dair ilk işaret oldu. UCR’den evrimsel  farelerini dört gruba ayırdı: Sağlıklı  Araştırmacılar bu türdeki bakteriler ve  uzun süre boyunca gözlemlendikten sonra
    fizyolog Theodore Garland, “Çalışmayı  “standart” diyetle beslenenler ve sağlıksız  içinde bulundukları bakteri ailesindeki  eski haline dönmesinin önem arz ettiğini
    farelerle yaptık ama gördüğümüz  “Western” diyetiyle beslenenler kendi  diğer bakterilerin konağın kullanacağı  düşünüyorlar.
    etki, yüksek yağ ve şeker içeren  içlerinde de egzersiz için dönen tekerleğe  enerji miktarı üzerinde etkisi olabileceğini
    Western diyetiyle beslenen çocukların  erişimi olanlar ve olmayanlar olarak ikiye  düşünüyor. Bu bakterilerin başka ne gibi  Garland’ın söylediğine göre bundan
    ergenlikten 6 yıl sonraya kadar bağırsak  ayrıldı.      işlevlere sahip olabileceğini anlamak  çıkarılacak ders “Sizi belirleyen şey sadece
    mikrobiyomlarının etkilenmelerine denk bir           üzere çalışmalar devam ediyor. Başka  şu an ne yedikleriniz değil, çocukken ne
    sonuçtu” diye açıklama yaptı. Bu şekilde beslenmeyle geçen üç haftanın  araştırmacılar tarafından yapılan bir  yediğiniz de etkili!”
                   sonunda tüm fareler normal laboratuvar  çalışmaya göre beş haftalık koşu bandı
    Mikrobiyom; insan ya da hayvanlarda  koşulları olan standart diyete ve egzersiz  egzersizi sonrasında oldukça benzer  Çalışmayı sunan araştırma makalesi
    vücudun içinde veya dışında varlıklarını  yapmadıkları yaşama geçtiler. 14. haftada  bakteri türlerinde gerçekleşen artış,  Journal of Experimental Biology’de yakın
    sürdüren tüm bakteri, mantar,  ekip hayvanlardaki bakteri miktarını ve  sadece egzersizle bile bakteri varlığının  zamanda yayınlandı.
    parazit ve virüslere karşılık gelir. Bu  çeşitliliğini inceledi. artabileceğine işaret ediyor.
    mikroorganizmaların çoğu bağırsaklarda                             Kaynak: www.sciencedaily.com/
    bulunur ve büyük oranı bağışıklık sistemini  Western diyeti grubunda Muribaculum  UCR araştırmacıları yaşamın erken  releases/2021/02/210203090458.htm
    uyarmak, besinleri parçalamak ve önemli  intestinale gibi bakterilerin sayısında  döneminde Western diyetiyle beslenmenin

      info@bmskimya.com      MANUAL , YARI OTOMATİK
      www.bmskimya.com     VE FULL AUTOMATİK DAĞILMA    YARI OTOMATİK TABLET      OTOMATİK TABLET
      +90 216 504 80 56
                      TEST CİHAZLARI        SERTLiK CİHAZI         TEST CİHAZI
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11