Page 10 - LabMedya - 66
P. 10

10        ARAŞTIRMA                                        w w w .labm edy a. c om

                                   BEBEKLER


        BIOEXPO’da                      KONUŞMADAN
        buluşmamız                      ÖNCE
                                   MANTIKLI        yaklaşıyor.                      DÜŞÜNEBİLİYOR        Güçlü etkinlikler,


        En ileri teknolojiler,


        İnovatif gelişmelerle...               Oldukça ilginç bir çalışmada; bir  arkada kalmış objeyi görebilmiş oluyordu.
                                   grup araştırmacı, insanların en erken
                                                   Daha sonra da kupanın içindeki obje
                                   12 aylıkken mantıksal çıkarımlarda  gösteriliyordu. Ancak araştırmacılar bu
                                   bulunabildiklerini keşfetmiş olabilirler.  aşamada bebeğin mantıksal çıkarım
                                   On yıllardır psikologlar; dilin, çıkarımsal  yetisini ölçmek için ufak bir değişiklik
                                   düşünmenin önemli ve gerekli bir  oluşturdular.
                                   göstergesi olduğunu düşünüyorlardı.
                                   2014’te gelişim psikolojisi alanında  Diyelim ki ekranın arkasına ilk aşamada
                                   çalışan seçkin bir grup araştırmacı,  bir şemsiye ve gülücük konmuş olsun.
                                   deneyleri sonucu çıkarımsal düşüncenin  Kupa ile bir obje alınıp siyah ekran
                                   3 ila 5 yaşları arasında başlayabileceğini  indirildiğinde arkada kalan obje de
                                   ileri sürdüler.         şemsiye olsun. Araştırmacılar, kupanın
                                                   içinde gülücük olmasının beklenmesini
                                   John’s Hopkins Üniversitesi’nden psikolog  mantıksal çıkarım yetisi olarak ölçtüler.
                                   Nicolo Cesana- Ariotti, bu yaşın çok  Ancak son aşamada, araştırmacılar
                                   daha düşük olabileceğini düşünüyordu.  ekrandaki kupanın içinde hangi obje
                                   Nicolo Cesana- Ariotti; mantıksal çıkarım  olduğunu gösterirken, gülücük yerine
                                   yapabilme yetisinin, bebeklerin zihinlerini  ikinci bir şemsiye çıkardılar. Bu aşamaya
                                   anlamaya çalışmanın oldukça önemli  bütün yaş grubundaki bebekler, kupaya
                                   bir parçası olduğu düşüncesiyle yola  daha uzun süre bakarak reaksiyon
                                   çıktıklarını söyledi.      gösterdiler.
                                   Science dergisinde yayımlanan çalışmada  Cesana-Arlotti; bebeklerin daha uzun
                                   Cesana- Ariotti ve meslektaşları,  süre ekrana bakmaları sonucunu,
                                   bebeklerin çıkarımsal düşünme yapabilme  gülücük bekleyip şemsiye çıkmasıyla
                                   yetenekleri olup olmadığını nasıl  beklentilerinin karşılanmamasına bağlıyor.
                                   saptadıklarından söz etti. Deneyleri; bir  Ancak California Üniversitesi’nden
                                   yaşında 72 bebek ve 19 aylık 72 bebekten  psikolog Lisa Oakes, bu sonucun başka
                                   oluşuyordu, bu bebeklerden hiçbiri henüz  bir açıklaması olabileceğinden söz
                                   konuşma yetisine sahip değildi. ediyor. Belki de bebekler, siyah ekranın
                                                   arkasından iki farklı obje çıktığını izleyip
                                   Deney düzeneğinde, bebekler annelerinin  bu sebeple daha uzun süre ekrana
                                   kucağında oturuyorlardı. Sessiz ve hissiz  baktılar.
                                   bir biçimde oturan annelerin gözleri de
                                   bağlanmıştı. Bebekler, gözleri bağlanan  Araştırmacılar, siyah ekranın kaldırılıp
                                   annelerin yüzlerinden herhangi bir belirti  kupanın içindekilerin gösterilmesi
                                   alamıyorlardı. Daha sonra; bebekler,  arasında geçen zamanda bebeklerin göz
                                   bilgisayar ekranında oynatılan ve siyah bir  bebeklerinin büyüdüğünü ve dikkatlerinin
                                   ekran önüne yerleştirilmiş şemsiye, çiçek,  kupaya yönlendiğini gözlemlediler. Bu
                                   gülümseyen surat, dinozor gibi birçok  verilerin de çıkarımsal düşünme ile ilgili
                                                   fikirlerini destekledikleri sonucuna vardılar.
                                   sanal objeyi içeren bir animasyon izlediler.
        6-8 Ekim 2021                     Objelerin en üst kısımları aynı olacak  Northwestern Üniversitesi’nden Susan
                                   şekilde çizilmişlerdi. Eğer iki obje siyah
                                                   Hespos, çalışmanın sonuçları hakkında
        İstanbul Lütfi Kırdar                 ekranın arkasına götürülürse, sadece üst  “Bu veriler, insanları akıllı yapan bazı
                                   kısımları görünebiliyordu.
                                                   karakteristiklerin gelişim sürecimizin
                                                   erken zamanlarında primitif formlarda
                                   Bir sonraki aşamada, objelerden biri-  belirgin olabileceğine kanıt sunuyor”
         www.bioexpo.com.tr                  bebek hangisi olduğunu göremiyordu- bir  yorumunda bulundu.
                                   kupanın içine alınıyordu. Daha sonra
                                   kupa ekranın önüne getiriliyordu,
                                   bebek hala sadece objenin üst kısmını  Kaynaklar:
                                                   • sciencealert.com
                                   görebiliyordu. Bu aşamadan sonra siyah  • bilim.org/bebekler-konusmadan-once-
                                   ekran kaldırılıyordu, böylece bebek  mantikli-dusunebiliyor/ Nicole Melisa Pranic
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15