Page 3 - LabMedya - 66
P. 3

w w w .labm edy a. c om                                                  3

           Editörden
                                                     Sayı: 66 | Temmuz - Ağustos | 2021

                                                        ISSN: 2148-953X
                                                     Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
                                                        Süleyman GÜLER
                                                          Editör
                                                        Ecem KOÇER
                                                        Grafik Tasarım
                                                        Gülden KARADENİZ
                                                        Danışma Kurulu
    HAFIZANIZA GÜVENIR MISINIZ?                                      Prof. Dr. Kadir HALKMAN
                                                        Prof. Dr. Aziz EKŞİ
                                                        Melek MALKOÇ
                                                        Uzm. Yelda ZENCİR
    Size başınızdan geçen en sevindirici  ve bu anının hangi yaşlara ait olduğunu  Bununla birlikte olumlu ve tutarlı bir  Özlem Etiz SAĞDAŞ
    olayı bana hatırlayabildiğiniz tüm  sordular ve 2.487 kişinin ilk anısının 2  hikâye, pozitif bir benlik imajı ve gelişmiş  Nevin KOÇAKER
    detayları ile anlatmanızı istesem yüzde  yaşından önce olduğunu belirttiler. Bu  bir yaşam kalitesi ile bağdaşabilir. İşte  Hukuk Danışmanları
    kaç doğruluk oranı ile aktarırsınız acaba  yaklaşık %38’e tekabül ediyor. bu yüzden ilk yıllarda hatırladığımız  Av. Ersan BARKIN
    gerçekte olanı? Aynı soruyu size bir yıl            anıların bir kısmının içini bilinçsizce  Av. Murat TEZCAN
    sonra sorsam, iki anlatım arasında ne  İnsanların çoğu 3-3,5 yaşından öncesini  dolduruyormuşuz aslında. Mali Danışman
    kadar büyük bir fark olurdu sizce? Ya da  hatırlamıyor ve beynimiz bu bilgiyi              İrfan BOZYİĞİT
                                                          SMMM
    duyduklarınızı gerçekten duyduğunuza  saklamakta yetersiz gibi görünüyor.  Bana kalırsa ne geçmişte ne de
    ve gördüklerinizin tamamının gerçek  Araştırmacılar, bu kadar çok kişinin  gelecekte gereğinden fazla vakit  İdare Merkezi
                                                       Oğuzlar Mah. 1374 Sok.
    olduğuna emin misiniz? Peki ya  neden bu var olmayan anılara sahip  geçirmeyin. Beni her türlü negatif ruh  No:2/4 Balgat - ANKARA
    hatırladığınız her şeyi gerçekten de  olduğunu iddia ettiğini bilmek istedi.  halinden uyandıran, ünlü düşünür  Tel: 0 312 342 22 45
    yaşamış olduğunuzun garantisini verebilir  Bunun için de katılımcıların kullandığı  Lao Tzu’nın bir sözü ile bu yazıyı  Fax: 0 312 342 22 46
    misiniz?            dili, anının içeriğini, tarif edilen anının  sonlandırmak istiyorum: Eğer üzgün  e-posta: bilgi@labmedya.com
                   doğasını ve bunu rapor eden kişinin  ve depresif hissediyorsanız geçmişte,
    Düşünün, hatırladığınız ilk anı neydi? İşte  yaşını analiz etti. Gördüler ki; kişinin yaşı  kaygılı ve endişeli hissediyorsanız ise  Abonelik
    o anı aslında hiç gerçekleşmemiş olabilir.  arttıkça daha önce beklenmedik bir ilk  gelecekte yaşıyorsunuz demektir. Ancak
    Konu ile ilgili yapılmış olan kapsamlı  anıyı rapor etmesi daha muhtemel. Aynı  huzurluysanız, andasınız.
    bir çalışma var. Bilim insanları önemli  zamanda bu anıların mutlaka bir yerden
    bir keşif yaptılar ve insanların yaklaşık  gelmesi gerekmediğine, fotoğraflardan  O halde anda kalın…
    %40’ının hatırladığı ilk anıları tamamen  ve diğer aile üyelerinin anlattıkları
    kurgusal olduğunu ortaya koydular.  hikayelerden kaynaklanabileceğine  Sevgiler,
    6.641 kişiye hatırladıkları en eski anıyı  inanıyorlar.    Ecem KOÇER
                                                         Yayın Türü
                                                         Yerel Süreli                                                     www.prosigma.net - info@prosigma.net
                                                         Basım Yeri
                                                        MERKEZ OFİS :
                                                    Anadolu Bulvarı Meka İş Merkezi No:5 Kat:7
                                                      Gimat - Yenimahalle / ANKARA
                                                     FABRİKA : Çınar Mah. Çankırı Bulvarı
                                                       No:108 Akyurt / ANKARA
                                                       Tel: (0312) 397 16 17
                                                         Basım Tarihi
                                                       TEMMUZ 2021 - Ankara
                                                         OKURA NOT
                                                     Labmedya Gazetesi’nde yayınlanan
                                                     yazılarda ve makalelerde öne çıkarılan
                                                     görüşlerin sorumluluğu LabMedya yayın
                                                    organına ve/veya Prosigma Firması’na değil,
                                                     yazarlara aittir. Yazarlar sundukları
                                                     çalışmaların içinde yer alan şirketlerle
                                                    danışmanlık ya da başka iş ilişkileri içinde
                                                    olabilirler. Aynı zamanda reklamlar; reklam
                                                    verenlerin sorumluluğundadır. Ürün tanıtımı
                                                    sayfalarında yayınlanan ürün bilgileri, ilgili
                                                     firmaların sunumları olup üretici firma
                                                        sorumluluğundadır.


                                                       Youtube / LabmedyaTV
                                                         15 TL + KDV
     www.interlab.com.tr   Ömerli Mah. Hadımköy – İstanbul Cad No: 189 34555 T: +90 212 798 21 68   WHAT IS LABMEDYA ?
     info@interlab.comtr         Arnavutköy / İstanbul      F: +90 212 798 21 59  www.labmedya.com/english
   1   2   3   4   5   6   7   8