Page 8 - LabMedya - 65
P. 8

8        TEKNOLOJİ                                        w w w .labm edy a. c om


                                   BEYNE


                                   BENZEYEN CİHAZ


                                   Bilim insanları Pavlov’un köpeğiyle aynı  kopyalamak için bilgiyi tıpkı beyin gibi
                                   şekilde ilişkilendirme yoluyla öğrenebilen  eşzamanlı olarak işleyip depolayabilen
                                   ve insan beyni üzerine modellenmiş bir  “sinaptik transistörler” geliştirdi.
                                   cihaz geliştirdi. Ünlü deneyde Rus fizyolog  Araştırmacılar bir LED ampulü yakıp
                                   Ivan Pavlov, bir köpeği zil sesini yiyecekle  ardından hemen parmakla basınç
                                   ilişkilendirmesi için koşullandırmıştı.  uygulayarak devreyi, zil ve yiyecek yerine,
                                   ABD’deki Northwestern Üniversitesi  ışığı basınçla ilişkilendirecek şekilde
                                   ve Hong Kong Üniversitesi’nden  koşullandırdı. Organik elektrokimyasal
                                   araştırmacılar bu öğrenme biçimini  malzeme cihazın hafıza oluşturmasına
                                                   olanak sağladı ve 5 eğitim döngüsünden
                                                   sonra devre, ışığı basınçla ilişkilendirdi.
                                                   Böylelikle ışık tek başına basınç için bir
                                                   sinyal tetikleyebilir hale geldi. Bu yeni,
                                                   zaman içinde öğrenme şekli geleneksel
                                                   bilgi işlemdeki birçok sınırlamanın
                                                   üstesinden geliyor.

                                                   Northwestern Üniversitesi’nde
                                                   Biyomedikal Mühendisliği’nde doktor
                                                   öğretim üyesi Jonathan Rivnay “Modern
                                                   bilgisayar olağanüstü olsa da insan beyni,
                                                   örüntü tanıma, motor kontrol ve çoklu
                                                   duyusal entegrasyon gibi bazı karmaşık ve
                                                   yapılandırılmamış görevlerde onu kolayca
                                                   geride bırakabilir” dedi.

                                                   Bu, beynin bilgi işleme gücünün temel
                                                   yapı taşı olan sinapsların plastisitesi
                                                   sayesinde olur. Bu sinapslar beynin son
                                                   derece paralel, hataya dayanıklı ve enerji
                                                   tasarruflu çalışmasını sağlar. Biyolojik bir
                                                   sinapsın temel işlevlerini taklit eder.

                                                   Geleneksel bilgisayarlar verileri farklı
                                                   sistemler kullanarak depolayıp işler, bu
                                                   da veri yoğun görevlerin çok fazla enerji
                                                   tüketmesi anlamına gelir. Dr. Rivnay’in
                                                   grubunda doktora sonrası araştırmacı olan
                                                   Xudong Ji hedeflerinin “yerden ve enerji
                                                   maliyetlerinden tasarruf etmek” için “bu
                                                   iki ayrı işlevi bir araya getirmek” olduğunu
                                                   açıkladı

                                                   Son yıllarda araştırmacılar, işlemci ve
                                                   bellek birimlerini insan beyniyle aynı
                                                   şekilde birleştirmek için “memriztanslar”
                                                   (memory-resistor) olarak bilinen hafıza
                                                   dirençleri kullanmıştı. Ne var ki, bunlar
                                                   aynı zamanda yüksek enerji maliyetine
                                                   sahip ve daha az biyo-uyumludur, yani
                                                   biyolojik uygulamalarda kullanılamazlar.

                                                   Dr Rivnay şunları söyledi; “Uygulamamız
                                                   bir kavram kanıtlama olsa da önerilen
                                                   devremiz daha fazla duyusal giriş içerecek
                                                   şekilde genişletilebilir ve yerinde, düşük
                                                   güçte bilgi işlem sağlamak için diğer
                                                   elektroniklerle entegre edilebilir. Biyolojik
                                                   ortamlarla uyumlu olduğundan cihaz, yeni
                                                   nesil biyoelektronikler için kritik olan canlı
                                                   dokuyla doğrudan bağlantı kurabilir”.
                                                   Araştırma Nature Communications adlı
                                                   akademik dergide yayımlandı.

                                                   Kaynaklar: www.indyturk.com
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13