Page 10 - LabMedya - 65
P. 10

10        ETKİNLİK                                         w w w .labm edy a. c om
     teşekkür...

                                     BIOEXPO 2021’İN
     7-9 Nisan 2021 tarihlerinde interaktif olarak
     düzenlenen BIOEXPO ONLINE etkinliklerini;
                                     İKİNCİ FAZI 6-8


                                     EKİM’DE!
     Katkıları ile


                                     BioExpo 2021 Yaşam Bilimleri İş
                                     Platformu’nun ikinci fazı olan endüstriyel
                                     fuar 6-8 Ekim 2021 tarihlerinde İstanbul
                                     Lütfi Kırdar salonlarında meraklısı ile
     Bioexpo’ya Ana Sponsorlukları ile
                                     buluşuyor.
     Sempozyuma Ana Sponsorlukları ile


     Sempozyuma Sponsorlukları ile                           C L E A N R O O M S
                                     Nisan 2021’de sanal olarak başarıyla  bilimsel alanlarda çok çeşitli üretim
     Kurumsal Sponsorlukları ile                  gerçekleşen BioExpo Online’ın ardından  ve uygulama safhalarında kullanılan
                                     sektörümüzün endüstriyel fuarı, dört  biyoteknolojiyi geliştiren firmalar
                                     ana teknoloji grubunu BIOEXPO çatısı  fuarda seçkin bir profesyonel ve uzman
                                     altında bir araya getiriyor. ziyaretçi kitlesi ile buluşacak.
                                     > Laboratuvarlar, > Temizodalar, > İlaç
     Kurumsal Destekleri ile                    Endüstrisi > Biyoteknoloji  TEMIZODALARIN TÜM
                                     Dünyanın en önemli gündem maddesi  BILEŞENLERI, KOMPONENTLERI,
                                     olan sağlık alanında Ar-Ge, analiz,  YAPISAL ÜNITELERI VE
                                     tanı, ürün geliştirme gibi faaliyetlere  DONANIMLARI EN YENI
                                     teknoloji sunan LAB endüstrisi de  TEKNOLOJILERI BURADA!
                                     bu önemli fuarda inovatif ürünlerini
     Medya Sponsorlukları ile                   sergileyecek.
                                                   Tüm dünyada etkisi süren ve gelecek
                                                   dönemlere de bu etkisini taşıyacak
                                     LAB TEKNOLOJILERI SAĞLIK   olan pandemi ve buna bağlı Ar-Ge
                                     SEKTÖRÜ ILE BULUŞUYOR!    faaliyetlerinin en önemli gündem
                                                   maddesi haline gelen endüstriyel
                                     Laboratuvar teknolojileri, cihazlar ve  çalışmalar, temizoda teknolojilerinin
     destekleyen ve aktif çalışmaları ile etkinliklere       tüm donanımları, kimyasalları, sarf  de önemini artırıyor. Temizodalar
                                     ürünleri ile birlikte fuar ziyaretçilerine
     güç veren tüm değerli Kurum ve Kuruluşlara           sunulacak. Özellikle sağlık tesisleri,  endüstrisi BioExpo’da yeniden
                                                   ziyaretçileri ile buluşacak. BIO
     teşekkür ederiz.                        hastaneler, Ar-Ge tesisleri, ilaç  sektörlerinin diğer endüstrileri olan
                                     endüstrisi, üniversitelerin ilgili  biyoteknoloji, ilaç ve laboratuvar
     6-8 Ekim’de                          laboratuvarları ve endüstrinin diğer  endüstrileri ile birlikte etkileşimli olarak
                                     alanlarındaki sektörlerden ilgililer ve
                                                   BIOEXPO 2021 kapsamında düzenlenen
     BIOEXPO 2021 Fiziki Fuarımızda                 uzmanların yoğun ziyaretlerine sahne  fuarda temizodaların tüm bileşenleri,
                                     olacak BIOEXPO’da laboratuvarlardaki
     Buluşmak Üzere...                       inovatif gelişmelere ilişkin sunumlar  komponentleri, yapısal üniteleri ve
                                                   donanımları en yeni teknolojiler ile
                                     yakından izlenecek.
                                                   birlikte sergilenecek.
                                     BIYOTEKNOLOJI TÜM YÖNLERI  Kaynak: https://www.bioexpo.com.tr/
                                     ILE BIOEXPO’DA!


                                     Tıbbi, zirai ve endüstriyel sektörler ile
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15