Page 1 - LabMedya - 65
P. 1

Tüm reolojik analizleriniz için Thermo Scientific HAAKE portfolyosu… cientific HAAKE portfolyosu…
     Tüm reolojik analizleriniz için Thermo S                              Terralab_kapak2.pdf  12  6.05.2021  10:21
     V
     Viskozimetre, Reometre, Ekstrüder ve Mikserleriskozimetre, Reometre, Ekstrüder ve Mikserler
                                                 C
     www.anamed.com.tr
                                                 M
                                                 Y
                                                 CM
                                                 MY
                                                 CY
                                                 CMY
                                                 K

                                             BİLİŞİME
                                             YÖN VEREN
                                             İSİM
                                             EDSGER W.
                                             DIJKSTRA
                           LABORATUVAR
                           VE SAĞLIK GAZETESİDİR.
                           MAYIS - HAZİRAN 2021 • YIL: 11 • SAYI: 65 SAYFA | 62
                                                         TÜPTEKİ
                                                         BAKTERİNİN
                                                         SONU
                                                         SAYFA | 04
                                                   Prof. Dr. Kadir HALKMAN


                                                         SU İÇTİĞİNİZDE
                                                         VÜCUDUNUZA
                                                         NELER OLUYOR?

                                                         SAYFA | 44
                                                   Prof. Dr. Y. Birol SAYGI
     BELİRSİZLİK

     VE İNSAN                                                IMMUNOTERAPİ


     PSİKOLOJİSİ                                         Doç. Dr. Yeşim YILDIRIM
                                                         SAYFA | 52


                                                         BİLİMİN
                                                         DOĞUŞU VE
      30  Yaşadığımız pandemi döneminde belirsizlik,                            TARIM
         kaygı ve duygu yönetimi konuları oldukça
         önemli. İnsan, bilinmeyeni tolere etme ve                            SAYFA | 38
         yönetme hususunda aynı oranda etkilenmiyor.                     Biyolog Muhyettin ŞENTÜRK
         Kimi insan için belirsizliğin hakim olduğu
         doğada belirsizlik, insan doğasını domine
         ederken; kimi insan için bu yönetim
         durumunda demokrasi hakim oluyor.
         Belirsizliğin gerçeklikten etkilenişini ve bunu
         tolere etme yöntemlerini inceliyoruz.
                                                        LECO TGA801
                                                       Termogravimetrik
                                                        Analiz Cihazı
         ÇİFT KAT MASKE DAHA FAZLA KORUMA SAĞLIYOR MU? / 15
         HÜCRELER ÖLÜMDEN SONRA BEYİNDE CANLANIYOR MU? / 42

         YEME BOZUKLUKLARI İLE NASIL BAŞA ÇIKACAĞIZ? / 54

                                                          www.ardutek.com

     www.labmedya.com • bilgi@labmedya.com
   1   2   3   4   5   6