Page 8 - LabMedya - 43
P. 8

8                                                         www.labmedya.com
     INSAN BEYNI           BILIM KELLIĞE           GÜNEŞLENMEDEN           YAŞLILAR NEDEN
     BILGISAYARA           ÇÖZÜM BULDU            BRONZLAŞMAYI           HUYSUZ OLUYOR?
     BAĞLANIYOR                             SAĞLAYAN
                                       ILAÇ KANSERI

                                       ENGELLEYEBILIR
     Elon Musk, yeni duyurduğu haberle bilim- Huffington Post’ta yer alan habere göre,  Bilim insanları güneş ışığının etkisini taklit  Yaş ilerledikçe neden huysuz oluyoruz?
     kurgu romanlarını aratmayacak bir alana el  52.000 erkeğin DNA’sına dayanan bulgular,  ederek derinin bronzlaşmasını sağlayan bir  Bu sorunun yanıtını İskoçya’da yapılan bir
     atıyor; insan beynini bilgisayara bağlamak. birinin kel olma ihtimalini ve hatta yeni  ilaç geliştirdi. araştırma ortaya çıkardı.
     Yakın bir gelecekte insanlar düşüncelerini  tedaviyi belirleyebilmesi için genetik bir  Deri örnekleri ve farelerdeki testlerde  İskoçya’da yapılan bir araştırma, insanların
     bilgisayara yükleyebilecek ya da  testin yolunu açabilir.      başarıya ulaşan ilaç derinin melanin  52 yaşından itibaren mizah anlayışlarını
     bilgisayarda bulunan verileri kolaylıkla               pigmenti üretmesini sağlıyor.   kaybetmeye başladıklarını ortaya koydu.
     beyinlerine aktarabilecekler. Bu sayede  Araştırmanın başında bulunan Edinburgh  Testlerdeki bulgular, normalde  Glamorgan Üniversitesinden bir grup
     insanın bilişsel kabiliyetlerini daha yüksek  Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan  bronzalaşamadan güneş yanığı olan  bilim adamı, gerek kadınların, gerekse
     bir seviyeye çekilebileceği düşünülüyor. Saskia Hagenaars, “Yüzlerce yeni genetik  kızıl saçlı insanların bile bu ilaçla  erkeklerin bu yaştan itibaren olayların
     Geliştirilecek teknoloji ile insan kendi  sinyal belirledik. Cinsiyetin birçoğu erkek  bronzlaşabileceğini gösteriyor. gülünç yönlerini görebilme yeteneklerini
     düşüncelerine ve bilgilerine sahip yapay  tipi kelliklere ait sinyallerin annelerinden  Massachusetts General Hospital’da  yitirmeye başladıklarını ve dolayısıyla daha
     bir zeka oluşturabilme becerisi kazanacak.  miras kalan X kromozomundan geldiğini  araştırmayı yürüten ekip, bu ilacın hem  asabi ve somurtkan olduklarını gözlemledi.
     Fakat Musk bu konuda rakipsiz değil,  görmek ilginçti.”       cilt kanserine karşı hem de ciltteki yaşlılık  60’ından sonra erkeklerin kadınlara
     Facebook da geliştirmekte oldukları  Bir kişinin kellik ihtimalini önceden  belirtilerine karşı kullanılabilmesini umuyor. nazaran 4 kat daha fazla “dırdırcı”
     ‘Building 8’ adlı gizemli bir teknoloji ile  tahmin etme henüz biraz uzak olsa da,  Deriye sürerek uygulanan ilaç, sürüldüğü  olduğunu gösteren araştırma sonuçları,
     aynı alana el atmaya hazırlanıyor. araştırmacılar şimdi nüfusun alt gruplarını  bölgenin bronzlaşmasını sağlıyor. insanların yaşamlarının farklı dönemlerinde
     Bu yönde atılacak adımlar öncelikle  daha büyük bir riskle tespit edebiliyorlar. Güneş ışığına maruz kalarak gerçekleşen  farklı gülme alışkanlıklarına sahip
     yapay zeka üretiminde insanların bilgi ve  PLOS Genetics’te yayımlanan çalışmadan  bronzlaşma, derinin zarar gördüğü bir  olduklarına da işaret ediyor. Örneğin, bir
     birikimlerinin bilgisayarlara aktarılmasını  önce, kellik ile ilgili yalnızca bir avuç gen  süreci de içeriyor ve ultraviyole ışığa  bebek günde 300 kez gülümserken, 20-30
     sağlayacak gibi görünse de, projelerin  tespit edilmişti.      maruz kalmaktan kaynaklanan cilt  yaşlarındaki bir kişi de bu sayı 4’e kadar
     başarılı olması durumunda ölmeden önce                kanserine yol açabiliyor.     geriliyor.
     insanların beyinlerindeki tüm bilgi ve  En son bulgular, saç yapısı ile ilgili  Cell Reports dergisinde detaylıca anlatılan  Gülmenin vücudun mutluluk hormonu
     anılarını bilgisayarlara aktararak yapay bir  düzinelerce gen ortaya koyarken, kellik  testleri yürüten ekipten David Fisher,  salgılamasına yardımcı olduğunu hatırlatan
     zeka üzerinden varlıklarını ve birikimlerini  ve benzeri rahatsızlıkları tedavi etmek için  ilacın gelecekte güneş kremlerine de  bilim adamları, insanlara “gülmeyi
     sürdürebilmeleri mümkün olacak.  ilaç hedefleri ortaya koyabilir. katılabileceğini söylüyor.    unutmayın” tavsiyesinde bulunuyor.     MIKROALGLER            ALZHEIMER             TÜKÜRÜKLE             INSANLAR
     ILE BIYO-DIZEL          TEHLIKESINE            ŞARJ OLAN             ‘UZAKTAN
     ÜRETMEK MÜMKÜN          KARŞI MINYATÜR          BATARYA              KUMANDA’
                      BEYIN ÜRETTILER          GELIŞTIRILDI!           EDILEBILECEK!


     National University of Mexico’dan bilim  Çağın hastalığı Alzeimer’ın etkisini  İnsanlık daha fazla ve daha çeşitli enerji  Bilim insanları, laboratuvar farelerinin
     insanları tarafından yapılan yeni bir  azaltmak isteyen bilim insanları cilt  kaynaklarına ihtiyaç duyuyor. Günümüzde  beyinlerine özel parçalar yerleştirerek,
     araştırmaya göre, atık sularda üretilen  hücresinden geliştirdikleri ‘minyatür  her türlü elektronik cihaz için tonla farklı  hareketlerini kontrol altına aldıklarını
     mikroalgler yardımıyla 3 saatte biyo-yakıt  beyinle’ binlerce Alzheimer hastasına  batarya kullanıyoruz. Ama bunların çoğu  açıkladı.
     üretmek mümkün.          umut ışığı oldu. Cilt hücrelerinden elde  ya yeterli kapasiteye sahip değil veya acil
                      edilen bir tür minyatür beynin hastalığın  durumlarda taşınmaları zor ve üretimleri  Amerikalı bilim insanları, laboratuvar
     Biyo-dizel üretiminde elde edilen enerjinin  neden olduğu hasarı durdurabileceği iddia  pahalı. Bu yüzden dünyanın farklı  farelerinin beyinlerine özel parçalar
     yaklaşık %45’i mikroalglerin toplanmasına  ediliyor İngiltere’nin Aston Üniversitesi  yerlerinde araştırma ekipleri alternatif  yerleştirerek, hareketlerini kontrol
     harcanıyordu. Bu sebeple araştırmacılar  bilim insanları, çağın hastalığı Alzheimer’a  batarya teknolojileri geliştiriyor. Tükürükle  altına aldıklarını açıkladı. Buffalo
     mikroalglerin biyo-dizele dönüştürüldüğü  ‘Dur’ diyebilecek bir gelişmeye imza  çalışan bu batarya da o yenilikçi fikirlerden  Üniversitesi’nden Arnd Pralle liderliğindeki
     süreç üzerine yoğunlaştılar. Ayrıca bilim  attıklarını duyurdu. Gazete Habertürk’te yer  biri.    bir ekip, önce farelerin beynindeki hareket
     insanları mikroalglerin doğal çevrelerini  alan habere göre; Laboratuvar ortamında  New York’daki Binghamton  kontrol merkezinde yer alan belirli
     değiştirmediler ve genetiği değiştirilmiş  yapılan yöntemde insandan alınan cilt  Üniversitesi’nde geliştirilen bu batarya  nöronlara DNA dizeleri ve nanopartiküller
     türleri de kullanmadılar.     hücreleri onları kök hücre haline getiren  kağıt bazlı ve çok minik mikrobik  yerleştirdi.
     Yaygın kullanılan yöntemlerle bütün bir  4 tip gen ile birlikte bir kabın içine kondu.  yakıt hücreleri içeriyor. Dondurulmuş
     biyo-dizel üretim süreci haftalar sürüyor.  Kaptaki özel solüsyonun tetiklediği süreçte  exoelektrojenik hücreler, bir parça tükürük  Elektromanyetik dalgalalarla ısıtılan
     Mikroalglerin gelişmesi ise 24 saatten  kök hücreler iki minik kürecik haline  ile temasa geçince tepkime gerçekleşiyor  partiküller, el ve kolların hareketini yöneten
     az sürüyor ve çok hızlı bir şekilde biyo- dönüştü. Bilim insanlarına göre bu küçük  ve elektrik üretmeye başlıyorlar. Bu  nöronları da ısıtarak harekete geçirdi.
     dizele dönüştürülebiliyorlar. Mikroalgler  beyin kürecikleri ön beyinden serebral  bataryaların soğuk ortamda tutulması  Komutları uygularken farenin uzuvlarının
     geliştikten sonraki süreç yaklaşık 3 saat  kortekse (Beynin karar merkezi) kadar pek  ömürlerini uzatıyor ama kapasiteleri  kontrolünü tamamen yitirdiği tespit
                                                        edildi. Çalışmanın beynin fonksiyonları
     sürüyor. Yani mikroalgler ile, sürekli biyo- çok bölümün yanı sıra anne karnında 6’ncı  düşmüyor. Tükürük de dünyanın her  ve yapısına ilişkin yeni araştırmalara ışık
     yakıt üretilebilir.        ayını dolduran bebeğin beyninin nöron  yerinde kolayca temin edilebilcek bir  tutması bekleniyor.
     Su arıtımında kullanılacak küresel enerjinin  kapasitesine de sahip.  malzeme olduğu için kullanımı çok pratik.
     2030 yılı itibarıyla %44’e yükseleceği ön
     görülüyor. Biyo-dizel kullanımının da sera  Bu yeni tedavi yöntemi, başarılı olursa,  Üretimi çok ucuz olan bu bataryalar,
     gazlarının emisyonlarını azaltılmasına  daha önce meydana gelen hafıza kaybını  pahalı ve ağır pillerin taşınmasının ve
     yapacağı çevresel katkı sayesinde oldukça  tedavi edemeyebilir ancak hastalığın daha  depolanmasının mümkün olmadığı
     faydalı olduğu söylenebilir.    da ilerlemesine engel olabilir.  yerlerde kullanılmak için tasarlanmış.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13