Page 4 - LabMedya - 43
P. 4

4                                                         www.labmedya.com
        Prof. Dr. Kadir HALKMAN
        Ankara Üniversitesi
        Gıda Müh. Böl.
                      SORUMSUZ HABERLER     Merhaba,             işlettim, tabi ki onlar da beni işlettiler.  insanları paniğe düşürüyoruz. Özellikle  katkısından bahseden WhatsApp iletileri
                      Arkadaşımın bilgisayarına virüs bulaşmış,  sağlık ile ilgili haberler çok hızlı yayılıyor.  geldi. Aynı ileti 4-5 yıl kadar önce
     Çoğumuz arkadaşlarımıza şaka yaparız.  [sana da bulaşmış olabilir] diyerek              e-posta ekinde gelmişti ve o zaman da
     Bazen dozunu ayarlayamadığımız da olur.  bilgisayarı ile beraber Hacettepe Acil’e  Birileri, ne amaçla olduğu anlaşılamayan  gıdada kullanılan solitin adlı bir madde
     Şaka yapmaya kalkarken, yakınlarını ciddi  gönderdim. Çok gücendi ama sonra  nedenlerle saçma sapan iletiler  olmadığını, haberin tümüyle uydurma
     şekilde kıranlar da oluyor.    barıştık.             hazırlıyorlar. Bazıları belirli bir firmayı  olduğunu yazmıştık. Şimdi birileri aynı
                                       karalama kampanyasından ibaret. Bunu  saçma yazıyı ısıtıp yeniden servis ettiler.
     Bir de adam işletme dediğimiz türden  Televizyonlarda ve bilgisayarlarımızda,  anlamak kolay. Hedef gösteriliyor ve
     şakalar var. Hatırladığım kadarı ile  kamera şakaları izliyoruz. Bir kısmı gerçek  ne yazık ki hedef gösterilen firma zarar  Bu gibi asılsız haberler, insanlarda korku
     1970’li yılların sonu idi, bir televizyon  zekâ ürünü iken, bir kısmı tam olarak  görüyor. Yakın bir arkadaşımdan bir video  yaratıyor. Sırf bu amaçla yazılıp servis
     programında Cine5 şifresini kırmak için,  eşek şakası.       geldi. Hayvanlar canlı canlı bir tambura  edildiğini düşünüyorum. Yani birileri,
     evde kullandığımız mutfak havlusuna,                atılıyor, döner bıçaklar hayvanı tümüyle  insanların korkması ve paniğe kapılması
     bir sıvı döktüler ve şifreli olduğu  Son zamanlarda e-postanın yerini ciddi  parçalayarak aşağıya indiriyor sonra, bir  ile besleniyorlar. Bir çıkarları olmalı.
     için karartılmış ekranı, bu havluyla  şekilde WhatsApp aldı. Her gün birbirimize  sosis fabrikasından görüntüler. Yabancı  Bunlar, şaka olsun diye yazılacak şeyler
     sildiklerinde karşımıza şifresi kırılmış  WhatsApp iletileri gönderiyoruz. Güzel  bir video. En sonunda [bir daha sosis  değil.
     Cine5 çıktı. Muhteşem bir zekâ ürünü  fıkralar, karikatürler, videolar, uyarılar,  yer misiniz?] şeklinde bir sorgulama
     olan bu şaka, televizyonda yayınlandıktan  fotoğraflar gönderiyoruz. Bir fıkrayı  var ama firma ismi açıkça görülüyor.  Gıda konusunda her zaman şunu
     sonra birçok mühendis, doktor gibi  arkadaşlarımıza gönderirken sorgulamaya  Asılsız karalama kampanyası ama inanan  söylüyoruz: Bir sorun olursa bizden
     okumuş yazmış kişiler bu şakayı yedi.  gerek yok. Adı üzerinde fıkra.  olacaktır. En azından hayvanın derisi,  duyarsınız, arkadaşınızdan değil.
     Yani işlediler ve ertesi gün bakkallardan,             boynuzları ve kemiği, sosis üretiminde
     eczanelerden Cine5 şifresini kıran ilaç  Ancak, bazı iletileri hiç sorgulamadan  kullanılamaz.   Sevgiyle,
     aradılar. Aynı programda bunun gibi başka  arkadaşlarımızla paylaştığımız da oluyor.
     şakalar da vardı. Ben de arkadaşlarımı  Bu bizim iyi niyetimizin sonucu ama  Son zamanda solitin adlı bir gıda


                      DÜNYANIN                      ILK GÖZ IÇI


                      ROBOTIK CERRAHISI                      BAŞARIYLA


                      GERÇEKLEŞTIRILDI

                          OXFORD ÜNIVERSITESINDEN BIR GRUP CERRAH, DÜNYADA ILK KEZ
                          ROBOT DESTEKLI GÖZ IÇI CERRAHISINI INSAN GÖZÜNDE BAŞARIYLA
                          GERÇEKLEŞTIRDI.


                      Oxford Üniversitesi Biyomedikal Araştırma  sırasında robotik cerrahi grubunda iki  şekilde devam etti: “Robotik teknoloji
                      Merkezi tarafından fonlanan randomize  retinal mikrohemoraji ve bir retinal yırtık  ile insan elinin kapasite ve yeteneğinin
                      çalışmada 6 hastaya standart manuel  oluşumu görülürken, manuel grupta 5  ötesine geçmek mümkün olabilecek.
                      cerrahi uygulanırken 6 hastaya robotik  retinal mikrohemoraji ve 2 retinal yırtık  Robotik bir cerrahi sistem, retinanın altına
                      cerrahi uygulandı.        izlendi. Sonuç olarak her iki grupta da  gerçekleştirilecek olan operasyonlarda
                                       cerrahi başarı ile sonuçlandı ve herhangi  ya da gen terapisi veya kök hücre
                      Çalışmada tüm hastalara genel anestezi  bir komplikasyon izlenmedi.  enjeksiyonları gibi retinanın altına
                      altında aynı cerrahi işlem uygulandı                yapılacak olan enjeksiyonlar sırasında çok
                      (internal limitan membran soyulması  Cerrahiyi gerçekleştiren ekipten Dr. Robert  büyük avantajlar sağlayacak.”
                      ya da epiretinal membran temizliği).  MacLaren istatistiksel olarak anlamlı
                      Robotik cerrahi gerçekleştirilen  fark olmasa da robotik cerrahi uygulanan  Kaynak: http://www.arvo.org /Eye - Medscape - May
                      hastalarda ortalama cerrahi süresi 213  hastalarda ameliyat esnasında görülebilen  29, 2017.
                      saniye, standart manuel cerrahi uygulan  retinal kanamanın daha az sayıda
                      grupta ise 130 saniye oldu. Operasyon  görüldüğünü ifade etti. Dr. MacLean şu
   1   2   3   4   5   6   7   8   9