Page 3 - LabMedya - 43
P. 3

3
    www.labmedya.com


                     DÜNYAYI                     NASIL ALGILADIĞINIZI


                     BILIYOR MUSUNUZ?
    HEPIMIZ DÜNYAYI
    DUYULARIMIZLA
    ALGILIYORUZ                                       Eliz Esra Şimşek
    AMA HER BIRIMIZ
    VERILERI FARKLI          NLP insanları temsil sistemlerine göre  kıyafetler ve konfor onlar için çok  3. Ekiplerinizin daha etkin olmasını
    YÖNTEMLERLE            3 ana gruba ayırıyor. Görsel, işitsel ve  önemlidir. Konuşmalarındaki ifadeler  sağlayabilirsiniz.
    SEÇIYORUZ, YANI          dokunsal… Tatsal ve kokusal grupları da  hep hissetmeye dönüktür “Her şeyin iyi   Yöneticiyseniz ekibinizdeki
    KIMIMIZ GÖREREK,         var, ancak ağırlıklı olarak insanlarda bu 3  olacağını hissediyorum”, “Kendimi baskı  üyelerin temsil sistemlerine uygun
                                                       iletişim yöntemlerini seçmek, iş
                     temsil sistemi bulunuyor.
    KIMIMIZ DOKUNARAK,                         altında hissediyorum”, “İşler çok yoğun”  sonuçlarınızdaki performansınızı
                                      vb.
    KIMIMIZ DUYARAK.         Görseller; zihinlerinde hep görüntülerle               olumlu etkileyebilir. Siz görsel temsil
    BU DA AYNI OLAYIN         yaşarlar, düşünürken, bir şeyler  Dokunsal temsil sistemine sahip olan  sistemine sahipseniz ve grafik, tablo ve
    HERKESTE FARKLI          hatırlamaya çalışırken, konuşurken  insanlar fiziksel temasa önem verirler slaytlarla ekibinize bir şeyleri anlatıyor
                                                       ve çoğunlukla görsellere uygun ifadeleri
                     bakışları hep yukarıya doğrudur. Vizyon
    ETKILER BIRAKTIĞINI,       sahibi olurlar, zihinlerindeki görüntüyü  Temsil sistemlerinin genel özelliklerini  kullanıyorsanız, işitsel veya dokunsal
                                      özet olarak verdim çünkü ana temsil
    FARKLI ŞEKILDE          karşılayan seçimler yaparlar. Göz teması  sistemleri ve diğer alt sistemlerle ilgili  temsil sistemine sahip olan üyelerden
    ALGILANDIĞINI           kurmaktan hoşlanır, yüz yüze görüşmeleri  birçok kitap ve yazı bulabilirsiniz. Önemli  daha az verim elde ediyor olabilirsiniz.
    IFADE EDIYOR. BU         tercih ederler. Konuşmaları genellikle  olan kendinize ve çevrenizdekilere  Ekibinizi tanımak ve onlara uygun
                                                       iletişim yöntemleri yaratmaya ne
                     hızlı ve tempoludur. Görselliğe çok önem
    FARKLILIK ÖĞRENME,        verirler, düzenlidirler, hem çevresinin  bu açıdan bakmaya başlamanız ve  dersiniz?
    DÜŞÜNME, KARAR          düzenli olmasına, hem de giyimine çok  iletişim kalitenizi artıracak bu araçtan
                                      faydalanmanız…
    VERME TARZLARIMIZI        özen gösterirler. Ayrıca görsel hafızaları da            4. Eğitimlerden daha verimli sonuçlar
    DA ETKILIYOR.           çok iyidir. Yazmayı, çizmeyi, hayal kurmayı  Şimdi de bu bilgileri nerelerde  elde edebilirsiniz.
                     severler. Konuşmalarında görmekle  kullanabileceğinize bakalım:
                     ilgili ifadeler çok kullanırlar “ben öyle               Şirketinizde verilecek eğitimlerde
                     görmüyorum”, “gözümde tütüyor” vb.                  eğitim araçlarının ve eğitim dilinin
                                      1. Ağırlıklı temsil sisteminizin dışındaki  her temsil sistemine uygun şekilde
                                      sistemleri de geliştirebilirsiniz.
                     Işitseller; dünyayı seslerle, sözlerle                hazırlanmasını sağlayarak katılımcıların
                     algılarlar. Aynı zamanda iç sesleri de   Mesela işitsel temsil sisteminiz  daha başarılı sonuçlar elde etmesine
                     güçlüdür. Düşünürken, konuşurken gözleri               etki edebilirsiniz.
    HER INSAN FARKLI BIR DUYUSUYLA  genellikle kulak hizasında sağa veya  zayıfsa, çevrenizden iyi bir dinleyici
    DÜNYAYLA ILETIŞIME GEÇER                       olmadığınıza dair şikayetler alıyor
                     sola doğru bakar. Detaycı ve planlıdırlar.             5. Çocuklarınızın tüm temsil
                     Telefonda iletişim kurmaktan hoşlanırlar,  olabilirsiniz. Bugünden itibaren iyi bir  sistemlerinin gelişmesini
    Önce konunun temeli olan NLP’den  konuşmaları her zaman oldukça akıcı  dinleyici olmak konusunda kendinizi  sağlayabilirsiniz.
    kısaca bahsetmek isterim; NLP yani  ve ifadeleri açıktır. Duyduğu şeyleri  geliştirmeye başlamaya ne dersiniz?
    Neuro Linguistic Programming “Sinirsel  unutmazlar, iyi dinleyicidirler. İşitseller için  Bu değişim çevrenizdeki kişileri daha   Günümüzde çocukları genellikle görsel
    Dil Programlama Yöntemi” yaşamımızda  müzik vazgeçilmezdir, ortamın sesini çok  doğru algılamanızı böylece ilişkilerinizi  yönden geliştirecek etkenler oluyor,
    üzerinde düşünmeden, otomatik olarak  önemserler. Konuşmalarında duymaya  güçlendirmenizi sağlayabilir! özellikle işitsel temsil sisteminin
    gerçekleştirmiş olduğumuz algılama,  yönelik ifadeler kullanırlar “sesini               gelişimiyle ilgili çabalar oldukça
    düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli  özlüyorum”, “cıvıl cıvıl”, “kulak kesilmek”  2. Çevrenizdeki kişilerle sahip  az ve okul döneminin etkin olması
    hale getirme ve geliştirmede etkin olarak  vb.           olduğunuz temsil sistemini    bakımından bu yönlerinin gelişmesi de
    kullanılan bir yöntem olarak tanımlanıyor.              paylaşarak size uygun iletişim  oldukça önemli. Temsil sistemlerini ve
    NLP’nin 1970’li yılların başında henüz  Dokunsallar; için duyguları, hisleri  şekliyle yaklaşmalarını  geliştirilebileceğini artık biliyorsunuz,
    bir öğrenci olan Richard Bandler ile  çok önemlidir, dünyayı böyle algılarlar.  sağlayabilirsiniz.  çocuklarınız 0-6 yaş aralığındayken
    dil bilim profesörü John Grinder’in  Düşünürken, karar verirken hislerini ön             hem evdeki aktivitelerini hem de okul
    çalışmaları ile ortaya çıktığı, birçok bilim  planda tutarlar. Konuşurken, düşünürken   Görsel olduğunuzu farz edelim, ama  öncesi eğitim sürecini tüm temsil
    adamının çalışmaları referans alınarak  bakışları genellikle aşağıya doğrudur.  sevgiliniz size sadece sevgi sözcükleri  sistemlerini geliştirecek bir yaklaşıma
    bu yöntemin temellerinin oluşturulduğu  Yavaş karar alırlar, şu anda ne hissettikleri  söylemekten hoşlanıyor… Küçük  göre planlayabilirsiniz.
    biliniyor. NLP’nin altyapısını, insanların  önemli olduğundan kararlarına buna  bir sürpriz veya hediyeyle sevgisini
    çevrelerini nasıl algılayıp ne şekilde tepki  göre yön verirler. Çok yavaş konuşurlar,  görmeyi tercih edeceğinizi bilmesi
    gösterdikleri, nasıl iletişim kurdukları  iletişimde fiziksel temasa önem verirler.  harika olmaz mıydı! Ya da dokunsal
    ve davranış kalıpları üzerinde yapılan  Görseller hızlı konuştuğundan onlarla  iseniz sadece sarılmasına ihtiyacınız
    araştırmalar oluşturuyor.     iletişim kurmakta zorlanabilirler. Rahat  olduğunu…
   1   2   3   4   5   6   7   8