Page 8 - LabMedya - 67
P. 8

8        KİMYA                                          w w w .labm edy a. c om                                   ELMAS


                                   OLUŞUMUNDA


                                   YENİ KEŞİF                                   Bilim insanları elmasın oluşumuna ilişkin  kayaçlardan elmas oluşumunda kimyasal
                                   bir başka ayrıntıya ulaştı: Dünya’nın  olarak oluşan gerilim gradyanları da bir rol
                                   kabuğunun derinliklerinde bulunan elektrik  oynuyor olabilir.
                                   alanları kristallenmeyi tetikliyor. Aşırı
                                   sıcaklık ve basınçlardan başka, erimiş  Pek çok doğal elmas Dünya’nın
                                                   kabuğunda milyarlarca yıl önce, kabuğun
                                                   derinliklerinde oluştu. Çoğunluğu
                                                   200 kilometre derinliğinden geliyor,
                                                   bazılarının geldiği yer ise 800 kilometreyi
                                                   buluyor. Kabuktaki kısmen erimiş kayaç
                                                   karışımında redoks tepkimeleri ile
                                                   elementel karbondan kristalleniyor.

                                                   Elektrik alanların yardımı ile kristallenen
                                                   elmaslar gri üçgenler olarak rahatça
                                                   görülüyor. Ancak elmasın nasıl oluştuğu
                                                   hâlâ bir sır hüviyetinde. Rusya ve
                                                   Almanya’daki bir araştırma ekibi,
                                                   elmasın kristallenmesi için daha önce
                                                   düşünülmemiş bir ayrıntı olan elektrik
                                                   alanlarının düşünülmesi gerektiğini
                                                   vurguladı.

                                                   Araştırmacılar karbonatça zengin
                                                   minerallerin bir karışımı olan yapay
                                                   manto eriyiğini 7,5 GPa basınç ve 1600
                                                   °C’ye varan sıcaklıklara özel olarak imal
                                                   edilmiş elektrokimyasal hücrelerde maruz
                                                   bıraktıklarında, yalnızca 1 V’lik elektrik
                                                   alan ile katotta grafit ve elmas oluşumunu
                                                   gördüler. Sentezlenmiş elmaslar doğal
                                                   elmaslara sekizyüzlü yapı ve yüksek azot
                                                   içeriği bakımından benzer karakteristikler
                                                   sergiliyor.

                                                   Mantoda gerilim farkı muhtemelen
                                                   eriyiklerin ve yüksek elektriksel iletkenliğe
                                                   sahip akışkanların hareketi ile oluşuyor
                                                   ve diğer redoks tepkimeleri de burada
                                                   mevcut olabilir – bu elektrik alanlarının
                                                   ne kadar büyük olduğu hakkında pek
                                                   bir şey bilmiyoruz. Araştırma ekibinin
                                                   önerisine göre elektrik alan karbonatların
                                                   karbona indirgenmesi ve elmasların
                                                   kristallenmesinin tetiklenmesinden
                                                   sorumlu.

                                                   Kaynaklar:
                                                   • Electric fields deep in Earth’s mantle helps
                                                    diamond crystallise | ChemistryWorld
                                                   • https://www.bilim.org/dunyanin-kabugunun-
                                                    derinliklerindeki-elektrik-alanlari-elmasin-
                                                    kristallenmesini-sagliyor/ Barbaros Akkurt
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13